SOUČASNOST

Pokud budeme za současnost považovat  období po roce 2000, je nutno uvést několik podstatných údajů a událostí, které ovlivnily situaci klubu.

Díky iniciativě Radka OK2UQQ se klubu podařilo uzavřít s majitelem věžáku na Havlíčkově náměstí oboustranně výhodnou nájemní smlouvu, která dává klubu poměrně značnou šanci, že klub nebude nucen opět měnit své působiště za dramatických okolností, jak tomu bylo v minulosti. Postupně jsme klub vybavili vcelku přijatelným inventářem a co hlavního, inovovali jsme zařízení.

Staré trofejní radio Köln E52b a panelový vysílač vlastní konstrukce jsme nahradili transceiverem IC – 745 a po kratší době jsme jej opět nahradili v podstatě univerzálním transceiverem firmy YAESU  FT – 847, který lépe vyhovuje potřebám klubu pro provoz na KV i VKV, takže jsme mohli odložit i dříve používaný  TRX Sněžka.

Rovněž v oblasti anténního vybavení jsme učinili jisté pokroky. Na příhradový stožár vybudovaný na střeše ve výšce více jak 50 m nad terénem jsme umístili třípásmovou směrovku firmy ECO a nad ní směrovky F9FT pro 2 m a 70 cm, vše na společné ose končící v rotátoru YAESU G-1000DXC.

Řady členů klubu značně posílil příchod Ivana Ságla OK2BMU nejen jako zručného operátora znalého CW, ale i skvělého technika, jehož zásluhou byl uveden do provozu nód OK0NOS. A to ještě není vše – po dohodě s radioklubem VŠB OK2KQM jsme v klubu umístili převáděč OK0AD, pracující na kanálu R0, který sice není využíván tak intenzivně, jak jsme předpokládali, ale je plně a stále k dispozici. Dalším aktivním členem se stal Martin Toman OK2EE (ex XWH), který zvláště v letošním roce provozem OK2KOS/p z různých zámků a hradů spolu s jinými zájemci pravděpodobně přispěje k rozšíření počtů držitelů oprávnění OK.

V roce 2006 byla našemu radioklubu přidělena pro používání v mezinárodních závodech značka OK5K.
A co dál po roce 2006 ?

Pokud nám budou přát obecné předpoklady jako zdraví a pod., hodláme nahradit dnešní 9 el. F9FT na 2 m výkonnějším typem a vyzkoušet loop antény na nižší pásma.  Vzhledem k umístění klubu na sídlišti nelze ani uvažovat o nějakém koncovém stupni na KV, takže se pokusíme zprovoznit 200 W konec na 2 m a případně instalovat předzesilovač pro 70 cm . . .  ale jak je známo, den má jen 24 hodin a není možné je věnovat jen našemu hobby.

Takže uvidíme, co se nám podaří.
Nahoru Na hlavní stranu