Paketový nód OK0NOS


Paket rádio je druh radioamatérského digitálního provozu. Dnes už ani tak neslouží k přímému navazování spojení amatérských stanic (i když i to je samozřejmě možné), ale hlavně jako zdroj informací. Tyto informace mohou být různého druhu a mohou být též různě šířeny. Nejběžnější je posílání zpráv (osobních anebo tzv. pro všechny - tzv.buletiny) pomocí BBS.

BBS (bulletin board system) je poštovní schránka, Když si amatér - uživatel paket rádia zvolí některou BBS jako svou domácí, mohou mu tam ostatní posílat osobní zprávy. Pokud se jedná o buletiny, jsou tyto pro přehlednost členěny do rubrik, kde si každý může nechat vypsat všechny buletiny, které jej zajímají. Jsou takto šířeny informace radioamatérských spolků, žádosti o pomoc (myšleno zpravidla technickou - ne třeba finanční HI), rady ostatním, informace o nových DX stanicích a DX expedicích a mnoho jiného.
BBS fungují tzv.offline, tzn, že ukládání a čtení těchto zpráv neprobíhá v reálném čase. Zprávy si lze přečíst kdykoliv, třeba i několik měsíců po jejich vložení.

Pokud se jedná o získávání informací online, tj. v reálném čase hned teď, máme k dispozici např. DX cluster, což je informační zdroj o právě probíhajících spojeních se zajímavými a DX stanicemi, anebo WW convers. WW znamená world wide (celosvětový). Umožňuje se zapojit do debat na nejrůznější témata a v nejrůznějších jazycích. Je členěn do tzv. kanálů. Český (bohužel velmi málo využívaný) kanál má číslo 177. Fenoménem dneška je internetový WW convers vytvořený ON4KST, který je dostupný i z OK0NTU-10. Je velmi využívaný zejména během VKV závodů, mimořádných podmínek šíření a meteoritických rojů.


Do sítě paket rádio se dá připojit pomocí radiostanice a modemu propojeným s počítačem. Takové připojení využívá zcela amatérký způsob komunikace a je možný téměř odkudkoliv. Přístup je leckde možný i v pásmech KV.

Dnes je už možné připojení i ze sítě internet, např pomocí telnetu apod.

Připojení se realizuje navázáním spojení s uzlem (tzv. nódem), který je s ostatními uzly propojen linkami. Linky neslouží k připojení uživatelů, ale jen k propojení nódů. Tyto linky se realizují jako rádiové - což je z hlediska chápání paket rádia jako amatérského druhu provozu nejsprávnější, anebo se propojení realizuje jako tzv. červí díra (worm hole) prostřednictvím internetu. To umožňuje prolinkovat uzly na vzdálenosti dříve netušené. Zanáší však do paketového provozu značnou dávku nespolehlivosti.

V dobách poměrně špatné a drahé dostupnosti internetu bylo paket rádio využíváno více. Dnes je poněkud jako celek internetem vytlačováno. Zůstává však stále dobře využitelné zejména na přechodných stanovištích, kde není přístup do internetu z důvodů absence signálu mobilních operátorů, či jiných důvodů.
Přestože mnoho správců (tzv.sysopů - systémových operátorů) umožňuje přístup do sítě paket rádio i z internetu, je třeba si uvědomit, že paket rádio je amatérským digitálním druhem provozu a rozhodně není "nějakou další stránkou na internetu". Radioamatéři ji zřizují jako své hobby a na zcela nevýdělečné bázi. Naproti tomu internet je ve své podstatě komerční.

Sysopové jsou sdruženi v tzv. Radě sysopů - neziskové občanské sdružení, která si klade za cíl udržovat a rozvíjet síť paket rádia. Podrobnosti o sysopech i o síti paket radia v OK najdete na jejich 
webu.

V radioklubu OK2KOS je umístěn uzel s volacím znakem OK0NOS. Je to jeden ze dvou ostravských paketových uzlů, jejichž sysopem je člen radioklubu Ivan OK2BMU. OK0NOS je čistě rádiově linkovaný nód. Má dvě linky. První je v pásmu 1296 MHz směrem na OK0NO na Velkém Javorníku v Beskydech. Druhá linka je v pásmu 2400 MHz použitím tzv. WIFI technologie na celkem krátkou vzdálenost do nódu OK0NTU na Vysoké škole báňské Technické universitě. Z vysoké školy vedou internetové linky do mnoha míst v ČR i jinde.


Nód OK0NOS má uživatelský vstup v pásmu 70 cm na frekvenci 433.725 MHz rychlostí 1200Bd a modulací AFSK.

Tento nód má plánovaný ještě vysokorychlostní vstup v pásmu 23 cm. Ten ale není ještě dokončen a vzhledem ke klesajícímu zájmu uživatelů zřejmě ani dokončen nebude.

Podrobnosti o nódu OK0NTU najdete přímo na jeho webu.
 

Nód OK0NOS je umístěn v rozvaděčové skříni :


skrin

Pohled do skříně nódu:


skrin2

V době fotografování trochu vrabčí hnízdo.

V horní části zleva: LinkTRX1 23cm (linka do OK0NO).
Dále LAN switch, nastojato radiostanice Maxon SL70 pro uživatelský vstup 70cm, naležato Nokia (od Toma OK2MTM) pro 70cm záložní linku do OK0NTU a zcela vpravo Ovislink WL 1120AP pro 2,4GHz (linka do OK0NTU).      
Uprostřed zleva board počítače (386SX) včetně SCC desky dle OM4AQ, nahoře harddisk a floppy mechanika, pod nimi modemy. Dole jsou zdroje pro PC pro TRX-y a elektroměr.Samozřejmě hlavní jistič a přepěťová ochrana.

Antény nódu:

ant1

Na výložníku uprostřed můžete vidět antény obou uživatelských vstupů. Vlevo je kolineární anténa pro 433 MHz a vpravo anténa pro pásmo 1296 MHz. Dole nad parabolickým sítem jsou dvě home made panelové antény pro linky v pásmu 1296 MHz. Ta vpravo je pro linku do OK0NO na V.Javorníku v Beskydech a ta nasměrovaná "k nám" je pro původně plánovanou linku do OK0NTU. Ta se později realizovala v pásmu ISM 2,4 GHz. Tady můžete vidět její anténu:

ant2

A nakonec pohled z QTH OK2KOS směrem ke kolejím VŠB TU, kde je umístěn nód OK0NTU. Ten je na střeše pravé bílé výškové budovy :

pohled
Nahoru Na hlavní stranu