HISTORIE RADIOKLUBU


Historie radioklubu sahá - věřte nebo ne - do konce čtyřicátých let minulého století. Tehdy radioamatéři v Ostravě založili klubovou stanici při odborové organizaci a byla jí přidělena značka OK2OOS. Po vzniku jednotné organizace Svazarm byla značka změněna na OK2KOS a statut klubu byl změněn na krajský radioklub se sídlem v centru Ostravy na ulici 30.dubna v nárožní budově dnešního Autoklubu.
Na vzniku a rozvoji radioklubu se jako "otcové zakladatelé" podíleli Oldřich Macháň OK2MA, Oldřich Král OK2OQ (otec OK2RZ),  Arnošt Šturm OK2OU, Oldřich Kostka OK2SKX, Oldřich Adámek OK2OS, Schneider OK2BAF a řada dalších nadšenců.


Jako řada jiných radioklubů i klub OK2KOS měnil v průběhu let své umístění. Koncem padesátých let přesídlil do podstřešních prostor v Ostravě-Porubě na Hlavní třídě, kde byl dostatek dobře vybavených místností, které byly využívány mj. pro výcvik branců a pro radioklub se ukázaly velmi vhodné (ústřední topení, krátké napájecí vedení k anténám na střeše atd.)
V té době byli nejaktivnějšími osobami radioklubu Jiří Heisig OM3DI, Eda Lehnert OK2BNI, Jarda Adamec OK2KU a nelze opomenout i Bruno Mieszczaka OK2BMH.OK2-11187 (nyní OK2HZ) v prostorách na tehdejší Leninově třídě (nyní Hlavní třída).

V polovině šedesátých let se činovníci Svazarmu rozhodli přemístit výcvik branců jinam a klub byl nucen prostory vyklidit. Po krátké době spíš uskladnění než provozu klubu v hornickém učilišti se podařilo najít útočiště v Krajské stanici mladých techniků na 5.obvodu v Ostravě-Porubě ( v dnešním objektu známé restaurace Parlament). Zde klub našel nejen pochopení v osobě vedoucího stanice, ale i možnosti jak doplňovat své řady o kluky, kteří projevili zájem o náš obor a to prostřednictvím zájmových kroužků techniky, provozu a zajména honu na lišku, jehož "duší" byl Standa Kocián OK2BOO s vydatnou pomocí Pepy Navrátila OK2BTL, Josefa Sojky OK2VJS, Leo Ševčíka i ochotných z jiných klubů jako Vašek Michalík OK2BJE.Vlevo:  zařízení v Krajské stanici mladých techniků konstrukce OK2BNI a OM3DI.
Vpravo: OK2BIQ v akci (tehdy ještě bez vousů - rok 1973


Zatímco v přízemní budově klubu obklopené paneláky na sídlišti se činnost orientovala spíše na mládež, skupina nadšenců provozu a hlavně závodů na KV (Jirka Král OK2RZ, Jarda Goněc OK2HZ, Leo Psotka OK2RN, Jirka Plesník OK2SS) "vybojovala" v budově OV Svazarmu (dnešní autoškola) na Sládkově ulici v Mariánských Horách podstřešní místnost, kde po značném úsilí vybudovali tzv. vysílací středisko osazené zapůjčenou FTDX505 z Ústředního radioklubu. Na ploché střeše byly postaveny tři beamy HB9CV pro 20 - 10 m a nataženy dipóly pro nižší pásma. Odtud byla navázána spousta QSO jak pod značkou OK2KOS, tak jako OK5CRC, kdy se tato značka umístila v CQWW Contestu 1977 CW mezi Top 6 v kategorii Multi-Single, což byl po dlouhou dobu nejlepší výsledek OK stanice v tomto závodě. Krátkou dobu zde působil i známý DX-man Karel Matoušek OK1CF po dobu jeho pobytu v Ostravě. Podobně skvělého výsledku bylo dosaženo v CQ WPX CW 1977, kdy se stanice umístila ve světovém pořadí v Top 10.
OK2HZ při WAE contestu v KV středisku na Sládkově ulici.

Tým OK2KOS/OK5CRC se dostal v té době i na stránky CQ Magazine:
Aktéři úspěchu jsou popsáni v textu. Jirka Plesník OK2SSS je nyní OK2SS. A takto to vypadalo ve výsledkové listině :Nelze rovněž pominout snahy klubu proniknout na VKV. V dávných dobách "otců zakladatelů" se klub zúčastňoval Polních dnů na dnes zrušeném pásmu 86 MHz s různými technickými skládačkami, které kupodivu fungovaly. V šedesátých letech minulého století se zdařilo díky iniciativě Milana Smolky OK2SAD "zadrápnout" se v podstřešní místnosti věžového domu na Havlíčkově náměstí v Porubě, kde bylo umístěno zařízení na 2 m a postaven stožár s antenou OK1DE a později PA0MS.Zařizování VKV pracoviště (asi 1965).

Vlevo:   OK2SAD přiváží skříňku a OK2HZ čeká kdy mu spadne...

Vpravo: OK2HZ a OM3DI dobyli vrchol věžáku a hrdě vztyčili anténu na 144 MHz

Pro úplnost je vhodné zmínit se i o provozu klubu na výstavách na Černé louce v Ostravě, kde v rámci expozice Svazarmu byla v provozu stanice pod dočasnou značkou OK5VOS jako propagace amatérského vysílání.
Na výstavě Ostrava 1966.
Na závodech Hon na lišku (dnes ROB) v Hradci nad Moravicí - v červenci 1972.

Nic však netrvá věčně. Po zrušení Svazarmu na přelomu 80. a 90.let minulého století jsme byli nuceni opustit jak vysílací KV středisko, tak dosavadní prostory v Krajské stanici a v podstatě jsme se naskládali  v suterénu stanice, což mělo značně negativní dopad na klubovní aktivity. Po nějaké době jsme byli ze stanice vytlačeni úplně, takže jediný prostor, co nám zůstal, byly tři podstřešní nevytápěné kamrlíky ve věžáku na Havlíčkově náměstí, kde jsme v podstatě dosud. Zůstala nám ale osobní iniciativa a obětavost členů klubu, která umožnila dostat se ze stagnace a znovu rozvinout klubovní činnost.

Nahoru Na hlavní stranu