Archiv 2010

**NEWS**  


Arnošt OK2OU oslavil své 88. narozeniny. Srdečně blahopřejeme !!Nejstarší ostravský radioamatér Arnošt Šturm OK2OU oslavil 88. narozeniny.  Přejeme Ti Arnošte hodně zdraví a radosti z práce na pásmech.


Mají také u vás silničáři pořád tolik práce ? V těchto dnech velmi aktuální ....

 


Neobvyklá anténa
Nechce se vám stavět antény? Nemáte pro ně prostor nebo jsou hotové příliš drahé? Pokud máte přístup ke slané mořské vodě - třeba na dovolené u moře, nemusíte tahat s sebou tolik krámů a přesto můžete vysílat.
Celý článek


Vzpomínka na OK2SFS a OK2BTL:
Jirka OK2RZ našel ve svém archivu fotografie dvou ostravských amatérů, kteří již nejsou mezi námi.
Více zde.

Setkání Esko - říjen 2010
Tentokrát nás navštívil Honza OK1MNV služebně pobývající v Ostravě a sešlo se nás docela dost:
(klikni do obrázku pro zvětšení)


Více obrázků ve fotogalerii


Logsearch
Data v online deníku OK2BMU byly aktualizovány k datu 9.10.2010

Jarda OK2HZ
doplnil svůj profil o závodnické úspěchy na KV z posledních let. Je to paráda !!


Den rekordů UHF 2010
Přišli jsme, viděli jsme (slyšeli jsme - i když chvílemi jenom šrot QRO stanic) a rozhodně nezvítězili.
Pocity spíše smíšené. Report ze závodu si můžete přečíst na obvyklém místě.OK2OAV - OK2OOS - OK2KOS     
27.4.1935 založení ostravské odbočky ČAV


Takový byl vývoj volací značky našeho radioklubu, který je přímým pokračovatelem ostravské pobočky ČAV. Studiem dostupných pramenů o  historii amatérského rádia na Ostravsku byly zijištěny i další věci, které si můžete přečíst v dalším obohacení naší rubriky Historie amatérského rádia na Ostravsku.Silent key
Bývalý italský premiér Francesco Cossiga zemřel ve věku 82 let dne 17.srpna t.r. Měl značku I0FCG a byl zvolen do "CQ Amateur Radio Hall of Fame" v roce 2006.


Bude ještě sluneční maximum ?
Franta OK1HH v Holicích prohlásil, že maximum 24.cyklu možná proběhlo letos v únoru. Nemusíme věřit všemu, nějaký razantní nástup sluneční aktivity pořád ale postrádáme. Nakonec tentýž Franta predikoval celkem před nedávnem v Amatérském rádiu maximum na rok 2012.
Poslední vývoj je pořád nemastný a neslaný. (klikni do obrázku pro zvětšení)Také porovnání předchozích cyklů a cyklu současného nepřináší moc velké naděje. Pokud se něco nezačne něco dít, tak nějaké zlepšení podmínek už do konce světa (2012 - dle Mayského kalendáře) asi nestihneme
:-) 
Inu, necháme se překvapit. • Cykl 21 začal v červnu 1976 a trval 10 let a 3 měsíce.
 • Cykl 22 začal v září 1986 a trval 9 let a 8 měsíců.
 • Cykl 23 začal v květnu 1996 a trval 12 let a 6 měsíců.
 • Cykl 24 začal v prosinci 2008 (.... a trval do února 2010 ??)  HIHI.
Použity podklady z http://www.solen.info/solar.


Biskupská Kupa 2010

Následující sobotu (7.8.2010) se koná další ročník setkání amatérů zejména z OK a SP na Biskupské kupě nad Zlatými Horami v Jeseníkách. Setkání je stále populárnější a pozvánka se objevila i na oficiálních strákách PZK (Polského svazu radioamatérů).

Kolegové amatéři z bližšího i vzdálenějšího okolí jsou vítáni. Je možnost návštěvy rozhledny na Biskupské kupě, čepuje se pivečko a hlavně potkávají se staří kamarádi z obou stran hranice.OK2BMU a SP9UO v loňském roce.Polní den 2010

tradičně z Veseláku a tradičně vesele. Můžete si přečíst celý článek a taky se kouknout na obrázky, které nás z lecčeho usvědčují.
Jako odpověď na zvyšující se počet případů špatného chování při DX provozu, prezident FOC Bob Whelan, G3PJT poslal redakcím některých ham časopisů a některým organizacím návrh pravidel, jak se chovat při DX provozu. Snad mezinárodní rozšíření těchto pravidel pomůže zvýšit úroveň DX provozu a následnou radost z něj.

Jak se chovat při DX provozu

 1. Budu poslouchat a poslouchat a ještě jednou poslouchat.
 2. Budu volat pouze pokud protistanici bezpečně slyším.
 3. Nebudu věřit DX clusteru a budu volat pouze v případě, kdy si budu jistý značkou protistanice.
 4. Nikdy nebudu rušit protistanici ani nikoho kdo ji právě volá. Nikdy nebudu ladit PA na frekvenci protistanice nebo na frekvenci kde poslouchá.
 5. Než protistanice zavolám, počkám až dokončí spojení.
 6. Vždycky budu dávat pouze celou značku.
 7. Budu volat a poslouchat v rozumných intervalech, nebudu volat stále.
 8. Nebudu vysílat pokud protistanice volá někoho jiného.
 9. Nebudu vysílat, pokud operátor DX stanice žádá značku, které se nepodobá té mojí.
 10. Nebudu volat pokud protistanice vyžaduje volání od stanic z jiné geografické oblasti než jsem já.
 11. Pokud DX stanice volá mě, nebudu opakovat svou značku, když jsem si jistý, že ji má správně.
 12. Budu vděčný, pokud se mi QSO povede navázat.
 13. Budu respektovat mé drahé kolegy radioamatéry a budu se chovat tak, abych si získal jejich respekt.


První květnový víkend je už tradičně ve znamení 2.subregionálního závodu. Naše klubovní stanice se zúčastnila v pásmu 70cm.
Celý článek.V pátek 16.4.2010 jsme se v klubu pokoušeli zaslechnout EME vysílání z Areciba v Portoriku. Musíme konstatovat, že neúspěšně. Že by vulkanický popel nad Evropou stínil rádiové signály ?
Další EME okna pro KP4 jsou v sobotu a v neděli večer.

Výsledky únorového RSGB 160m Contestu.

Z našeho klubu se zúčastnili OK2HZ a OK2BMU. Výsledková listina je na stránkách RSGB
OK2BMU je v OK na druhém místě (celkově 14.) a OK2HZ na pátém (celkově 20.)Mezinárodní expedice do iráckého Kurdistánu končí svůj provoz 12.4.2010. Máte poslední možnost si udělat tuto zemi.
On-line log najdete zde.

V rubrice přibyly ještě nějaké obrázky interiéru našeho radioklubu
Kopie knihy "Amatérské přijímací stanice" z roku 1924 je ke stažení zde (pdf - 9 MB).
(Tuto zajímavou knihu zapůjčil  Rajmund OK2RU - díky.)

Opravil jsem odkaz na OM callbook - nyní je funkční

Online log OK2BMU je nyní aktuální k datu  17.2.2010

Na začátku února jsem se opět sešli v restauraci Esko v Porubě.
Tajná zbraň do příštího CQ WW ?


Více ve fotogalerii


Jarda OK2HZ vyzdobil už před drahným časem stěny radioklubu radioamatérskými diplomy a diplomy za pořadí v závodech za dlouhou historii našeho radioklubu.
Plním slib a zveřejňuji i několik obrázků pro náš web.

Víte že se systém QTH lokátorů na VKV používá už 25 let?


Skutečně - byl zaveden do používání k 1.1.1985.


Do té doby se vzdálenosti vypočítávaly nebo spíše měřily různými způsoby. Až do padesátých let se stanoviště stanice určovalo pouhým popisem místa (udávala se vzdálenost a směr od známých míst nebo měst). Tehdy se spojení navazovala na vzdálenost několika desítek kilometrů a málokdy se zahraničím. Problém nastal při vyhodnocování závodů a soutěží, kde se hodnotily překlenuté vzdálenosti. GPS se ještě nenarodilo a jednoznačné určení polohy bylo přitom nezbytné. Vzdálenosti se odměřovaly z map a přesnost byla hodně problematická. Jenom co je u nás všelijakých Hůrek, Skalek, Polan, Grůňů apod.

Průlomem byl systém, který vzniknul v Německu na konci padesátých let - tzv. "QRA Kenner" německého autora DL3NQ. Šlo o systém souřadnic pro určení polohy stanice. Byly vytištěny mapy se souřadnicovými čtverci, které korespodovaly s poledníky a rovnoběžkami. Vzdálenosti se také odečítaly z map, ale už nedocházelo k nejednoznačnosti. Přesnost se zvýšila.

Na rozšíření QRA kenneru po celé Evropě se velmi zasloužil náš OK1VR. V Evropě se totiž ujal až po jeho prosazení v Československu. A na tom měl zásluhu především Jindra Macoun OK1VR. Posléze v roce 1959 byl tento systém přijat i IARU pro oblast I
a později (v roce 1972) byl systém přejmenován na QTH lokátor. Protože tento systém byl koncipován jen pro oblast střední Evropy a zlepšováním techniky a znalostí podmínek šíření a hlavně novými módy (EME, MS, Es) začala být navazována spojení i mimo tuto oblast, docházelo k tomu, že stejný čtverec byl v Evropě i několikrát a jednoznačnost polohy se vytratila.

Tento problém nabyl závažnosti zejména s nástupem výpočetní techniky (tehdy hlavně programovatelných kalkulátorů a později počítačů).

Už na konferenci IARU v roce 1978 byly předneseny různé návrhy jak situaci řešit a později byl přijat návrh G4ANB (později GM4ANB) na systém dodnes používaný. Systém do určité míry zachoval původní rozdělení velkých čtverců, takže např. JJ čtverec se změnil na JN99. Rozdělení uvnitř tohoto čtverce už sice nemá jednoznačný převod, ale bylo možno aspoň zachovat žebříčky velkých čtverců.

Na rozdíl od předchozího QRA kenneru zahrnuje celý zemský povrch a v provozu se osvědčil.

Přechod ale nebyl bezbolestný. Pamatuju si, jak ještě mnoho let po přechodu na nový systém některé německé stanice dávaly tvrdošíjně
v závodech starý čtverec a nebylo možné je donutit, aby přešly na nový systém. U těchto spojení pak nebylo možno přesně stanovit vzdálenost.


(Použity informace z článku OK1PG v AR 2/1985 z 8/1987).   Do rubriky Historie radioamatérů na Ostravsku přibylo díky Frantovi OK2VF několik vzpomínek na Antonína Macháně OK2MA a na začátky vzniku radioklubu OK2KHF v Havířově. Také callbook československých stanic z roku 1935 a několik obrázků z archívu OK2VF. Franto děkujeme za pomoc.

Ozvou se další s historickými podklady z dob počátků amatérského vysílání na Ostravsku ?

 
Antoonín Macháň OK2MA.

Ve čtvrtek 7.ledna jsme se opět sešli na ostravském setkání amatérů v restauraci Esko.
Jarda OK2SFP oslavil 60. narozeniny-Jardo všechno nejlepší a ať ti ty digi závody jsou ještě líp !!!
Další obrázky ze setkání jejichž autorem je Franta OK2SDX najdete ve fotogalerii.Byli jsme docela (mile) překvapeni výsledkem naší stanice (kontestová značka OK5K) v ročním hodnocení Mistrovství ČR ve VKV závodech vyhlášeném OK2KKW, kde jsme se v kategorii stanic do 100W umístili takto :

Multi 144 MHz Low power
     
Pořadí Call points
1 OK5T 52
2 OK2KJU 34
3 OK1KTT 18
4 OK1KCB 16
5 OK5K 15
6 OK2KGP 13
7-9 OK1KEL 12
7-9 OK1KPI 12
7-9 OK2KLD 12
10-11 OK2KOJ 11
10-11 OK2KYK 11
(celkem 38 stanic)

Multi 432 MHz Low power
     
Pořadí Call points
1 OK2KJT 30
2 OK5K 23
3 OK2KWX 20
4 OL4K 17
5 OK1KUO 16
6-7 OK1KLL 15
6-7 OK2KYZ 15
8 OL3Y 9
9 OK1KMG 8
10-12 OK2KOJ 7
(celkem 26 stanic).

V celkovém hodnocení (včetně QRO stanic) jsme vzhledem ke QTH ze kterých pracujeme, k našemu hardware a operátorskému obsazení samozřejmě hodně vzadu.
Rozdělené žebříčky přináší objektivnější zhodnocení pro stanice typu "small pistols" a ukazují reálněji naši pozici ve světě VKV závodů.

Podrobnosti a úplné výsledkové listiny jsou na stránkách OK2KKW.
Home